Teksty

Żeby zobaczyć formularze zaloguj się do swojego konta OFFICE 365.  Na ocenę celującą należy  przetłumaczyć 1 tekst. Możesz wybrać tekst proponowany w jednym z dwóch formularzy lub przesłać własny. Teksty rozdzieliłam na dwa formularze, ponieważ w jednym się nie mieściły. 

PRZED DOKONANIEM WYBORU sprawdź dostępność tekstów z  części 1  oraz z części 2. Jeden tekst mogą tłumaczyć najwyżej dwie osoby.