XXXVII Olimpiada Języka Łacińskiego

opublikowane: 11 wrz 2018, 14:55 przez Olga Filipek
  • Zgłoszenia szkół trwają do 25 października 2018 r.
  • Terminy poszczególnych etapów:
    • 8.11.2018 – etap I (szkolny)
    • 17-18.01.2019 – etap II (okręgowy)
    • 20-22.03.2019 – etap III (centralny w Lublinie)
Uczniowie proszeni są o zgłaszanie chęci udziału osobiście lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego do nauczycielki języka łacińskiego Olgi Filipek.
Comments