Strona główna‎ > ‎

Język łaciński

Program przeznaczony jest do pogłębionego kształcenia humanistycznego przygotowującego do podjęcia studiów na kierunkach językowych, kulturowych, prawniczych.

 • Ilość godzin przeznaczonych na realizację programu: około 120 (60+60)
  np. po 2 godziny tygodniowo przez 2 lata
 • Proponowany podręcznik: Stanisław Wilczyński, Ewa Pobiedzińska, Anna Jaworska, PORTA LATINA NOVA, Wydawnictwo Szkolne PWN
 1. Współczesne języki europejskie rozwijały się w ciągłym kontakcie z łacińskim dziedzictwem językowo-kulturowym. Nauka fleksji i składni języka łacińskiego oraz poznanie - nawet niewielkiego - zbioru słów łacińskich daje uczniom wiedzę niezbędną dla kształtowania i zdobywania przez nich wyższej kultury języka i świadomości kulturowej:
  • uświadomienie sobie zależności języków europejskich, w tym języka polskiego, od łaciny; 
   • lepsze zrozumienie budowy zdania nie tylko łacińskiego, ale każdego języka europejskiego;
   •  świadome posługiwanie się językiem ojczystym; 
   • łatwiejsze przyswajanie współczesnych języków obcych
  • gruntowne zrozumienie stosowanej i wciąż tworzonej specjalistycznej terminologii naukowej i technicznej – podobnie brzmiącej w różnych językach współczesnych
  • zdobycie i kształtowanie świadomości przynależności do wspólnego europejskiego kręgu kulturowego 
 2. Łacina ma właściwości przedmiotów ścisłych - jest wyjątkowo uporządkowanym i logicznym językiem fleksyjnym. Nauka łaciny wpływa na:
  • zdobycie i kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania
  • zdobycie i kształtowanie umiejętności prostego i precyzyjnego wyrażania myśli, lepszego komunikowania się
  • zwiększenie możliwości intelektualnych
  • lepsze przyswajanie każdego rodzaju wiedzy 
  • uzyskiwanie lepszych wyników w testach i egzaminach